[این پست اصلاح شده]

«آوینی» غریب است. چرا که خیلی‌ها عکسش را به دیوار اتاقشان می‌زنند؛ بی‌آن‌که حتا یک کتاب یا مقاله‌ی او را خوانده باشند یا یک فیلم او را با تامل ببینند.

… [2]

همین.

[1] البته در لفافه و در سخنرانی چند دقیقه‌ای بین دو فیلم.
[2] …

Advertisements